Skip to content

Protocol melden datalek Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR)

Inleiding

Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

Datalekmeldingen lopen centraal via het meldpunt datalek SWAR.

Het protocol

Onmiddellijk nadat er sprake is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, wordt dit gemeld aan het meldpunt datalek SWAR.

Het meldpunt datalek SWAR  beslist of sprake is van een (mogelijk) datalek en of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de betrokkenen.

Het meldpunt datalek SWAR draagt zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is de werknemer niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden.

Als de melder het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek SWAR om het (mogelijke) datalek wel – of niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij / zij richten tot het Algemeen Bestuur van SWAR.

Meldpunt datalek SWAR

Meldingen kunnen worden ingediend bij:

SWAR
T.a.v. Rodin de Boer
Postbus 2345
6040 DB Roermond
0475-336712
rodin@swarroermond.nl

De leden van het meldpunt datalek SWAR zijn:

  • Patricia Deckers-Daemen, voorzitter SWAR
  • Rodin de Boer, AccommodatieManager SWAR

Meer informatie

Voor meer en algemene informatie verwijzen wij u naar:

  • Autoriteit Persoonsgegevens – www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Stichting WijkAccommodaties Roermond opent de deuren weer

Persbericht SWAR inzake Coronavirus

Update 11 mei 2020

Na de ‘Intelligente Lockdown” worden diverse activiteiten langzaam weer opgestart. Ook Stichting Wijkaccommodaties Roermond (SWAR) opent de deuren van De Velderie, De Donderie, De Vlonder en Het Trefpunt weer. De richtlijnen van het RIVM worden hierbij uiteraard strikt gevolgd.

·      De accommodaties zijn op basis van reservering en met inachtneming van de geldende hygiëne- en gedragsmaatregelen weer toegankelijk voor haar vaste en flexibele huurders.

·      Voor noodzakelijke en werk-gerelateerde bijeenkomsten  kunnen wij in overleg, per direct en afhankelijk van de capaciteitsbehoefte,  ruimtes beschikbaar stellen.

·      Blijkt het thuiswerken niet te lukken, dan kunnen we een flexibele werkplek aanbieden, betaalbaar en van alle gemakken voorzien.

Hiermee biedt SWAR weer de sociaal, financieel en digitaal toegankelijke wijkvoorzieningen.

Voor reserveringen, informatie of advies: mail naar info@swarroermond.nl of bel met 0475-336712.

Graag tot binnenkort!