Privacybeleid

Privacy Statement Stichting Wijk Accommodaties Roermond (SWAR) 

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
 • Van wie hebben we persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Met wie delen we persoonsgegevens?
 • Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
 • Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
 • Onze visie op privacy
 • Over dit Privacy Statement
 • Vragen over privacy?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Als SWAR gaan we een overeenkomst met elkaar aan. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met je persoonsgegevens kunnen we het proces direct en op juiste wijze aansturen, adviseren, een contract met je afsluiten en doorverwijzen daar waar nodig.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. We verzamelen deze gegevens uitsluitend met je toestemming, je stelt ze zelf ter beschikking.

 • Gegevens over wie je bent: adres, personalia, privacy gevoelige informatie over jouw persoonlijke situatie, gegevens die nodig zijn voor een goede behartiging van de zaak
 • Gegevens over je stichting, vereniging, bedrijf en financiële documenten van belang voor een goede behartiging van je zaak.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. Dossiers worden in een gesloten archief bewaard. Dossiers worden aansluitend aan de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

 Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie, maar uitsluitend als je daar zelf toestemming voor geeft.

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

Bent u het niet eens met hoe een organisatie met om omgaat, dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder zie je met wie we persoonsgegevens onder andere kunnen delen:

 • In ons contract met de verzekeraars staat een geheimhoudingsclausule.
 • Roro ons softwarebedrijf. Met dit bedrijf hebben wij een verwerkingsovereenkomst.
 • Onze accountant. In ons contract met de accountant staat een geheimhoudingsclausule.

 Foto- en beeldrechten

Medewerkers geven middels een toestemmingsformulier aan of SWAR het recht om foto- en beeldmateriaal te gebruiken voor communicatieve doeleinden.

Toestemmingsverklaring-beeldmateriaal.pdf

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging van onze softwaresystemen.

We besteden geld en tijd aan de beveiliging van onze professionele systemen en persoonsgegevens.

Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.

Onze medewerkers hebben op basis van het door hun getekende arbeidscontract een geheimhoudingsplicht.

We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van  je “Recht van inzage” en het “Recht op aanpassen”.

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens.

Ons werk kunnen wij niet doen zonder dat je persoonsgegevens deelt. Per dag verwerken onze computers heel veel gegevens van cliënten.

Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken: jij bepaalt wat je aan ons aanlevert en waarvoor.

Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over privacy.

Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze cliënten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up to date.

Vragen over privacy?

Gebruik maken van je ‘Recht van inzage’? Gebruik maken van je ‘Recht op aanpassen’?

Andere vragen over privacy?

Neem direct contact op met:

Stichting Wijk Accommodaties Roermond

T.a.v. mevr. Mariëlle Hendrix

Prins Bernhardstraat 1

6043 BG  Roermond

0475-336712

Goed om te weten

We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen,

politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

We verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk, in de meeste gevallen alleen NAW-gegevens en bankgegevens tbv een soepel lopend betalingsverkeer.

We hebben een ‘protocol datalek’ en een ‘meldpunt datalek’.

Januari 2022