Thei Lamers is een centrale figuur in de wijk De Kemp en in het Trefpunt. Sinds 1972 is hij voorzitter van Bewonersgroep De Kemp én van de Duivenvereniging die in het Trefpunt bij elkaar komt. “Ik doe alles wat met wijkbeheer te maken heeft. Heb verschillende renovatieprojecten en herstructureringen begeleid, dus ik ken de buurt op mijn duimpje. Toen de oude wijkaccommodatie gesloopt moest worden terwijl er nog geen nieuw gebouw was, hebben we actie gevoerd. In deze wijk hoort altijd een laagdrempelige wijkaccommodatie te zijn.”

Ook voor het huidige gebouw, moest Thei de barricaden nog op. “De gemeente wilde er vanaf. De staat waarin het gebouw verkeerde, was niet uitnodigend. Mensen gingen er niet graag naar binnen. SWAR heeft vervolgens heel goed op onze wensen gereageerd. Aan de buitenkant is het sowieso prachtig geworden, maar ook de binnenkant is opgeknapt. Er is een goede geluidsinstallatie, er hangen nieuwe gordijnen.”

Toegevoegde waarde
Met de Bewonersgroep schreef Thei zijn visie over de invulling van de ruimtes die nog niet verhuurd waren: er moest dienstverlening komen met toegevoegde waarde waren voor de wijk. “Een gebouw als dit, moet er voor iedereen zijn. Mensen uit de wijk en uit andere buurten. Het moet hier voor iedereen makkelijk zijn om contacten te leggen.” Er kwam logopedie en bewindvoering en een ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. “Het contact tussen de verenigingen en instellingen in het Trefpunt is super. De saamhorigheid is fantastisch. Iedereen is open en eerlijk en kan alles recht voor zijn raap zeggen. Als dat niet kon, zou ik me minder thuis voelen. Ik ben hier iedere dag, behalve als ik ziek ben. Als ik met een slecht humeur opsta, komt het bij het Trefpunt weer goed.”

Thei vindt De Kemp een heel sociale wijk. Er wonen veel nationaliteiten en veel ouderen, waarbij eenzaamheid op de loer ligt. “Mensen vertellen me heel makkelijk hun problemen. Soms neem ik die problemen mee naar huis, dat kan geestelijk wel zwaar zijn. Ik zet me al heel lang in om spreekuren van maatschappelijk werk bij Het Trefpunt te krijgen. Volgens mij moet in een wijkaccommodatie ook hulp worden geboden. De drempel is veel lager dan van het gemeentehuis, of een kantoorgebouw. Van de oudere buurtbewoners zijn er een aantal slecht ter been, zij gaan niet helemaal naar de Donderie voor een spreekuur. Als mensen hun leven weer op orde hebben, blijven ze vervolgens toch hier komen en gaan ze misschien wel vrijwilligerswerk doen.”

Oudste vereniging
De Duivenvereniging bestaat al 120 jaar en is de oudste vereniging in het Trefpunt. De 42 leden houden thuis duiven die ze zelf trainen. “Eerst op korte stukken, vanaf Echt, Born, Maastricht. Met gps houden we de afstanden bij en zien we welke duif het snelste is. Ze kunnen heel hard vliegen, tussen de 70 en 120 kilometer per uur. Vroeger werd er veel geld ingezet op duiven, nu is het meer een hobby. Een hele intensieve hobby waar we de jeugd helaas maar moeilijk in geïnteresseerd krijgen. In het duivenseizoen, pakweg van april tot en met juli, sta ik met liefde om 6 uur op om de duiven te verzorgen.”