Stichting Wijk Accommodaties Roermond (SWAR) heeft alle vier de wijk accommodaties die zij onder haar beheer heeft geupgradet.
Het betreft de accommodaties; “De Velderie”, “De Donderie”, “De Vlonder” en “Het Trefpunt”.

Led verlichting in alle accommodaties

De verlichting in de vier wijkaccommodaties, die op plaatsen al meer dan 15 jaar oud is, is vervangen door led verlichting.
Na gedegen onderzoek is gebleken dat investering in led verlichting een behoorlijke energiebesparing oplevert, dus milieuwinst oplevert en de investering in led binnen enkele jaren wordt terugverdiend.

Infoschermen bij de ingangen

Ook zijn bij de ingangen van de twee zalencentra screen-infoschermen aangebracht waarop de gebruikers en bezoekers de informatie kunnen zien bij welke zaalruimte zij verwacht worden.

Aanpassing interieur

Om te voldoen aan de eisen van deze tijd en rekening houdend met de wensen van de gebruikers, is besloten de diverse ruimtes te upgraden.

Dat houdt in:

  • Opknappen van de podiumzaal in “De Velderie”
  • Vervanging van meubilair in diverse wijkaccommodaties
  • Plaatsen van beamers en projectieschermen met een vaste aansluiting in alle accommodaties
  • Waar mogelijk stoffering in vergader- en spreekruimten voor een betere akoestiek.
  • Zonwering aanbrengen waar nodig in “De Velderie”
  • Binnen schilderwerk in “De Velderie” , “Het Trefpunt” en “De Vlonder”
  • Plaatsing van koelkastjes met inhoud in de diverse vergaderruimtes voor betaald gebruik
  • Gordijnen en zonwering in “Het Trefpunt”
  • Verbeteren of vervanging route aanduidingen in diverse accommodaties

Daarnaast zal Wonen Zuid energiebesparende maatregelen doorvoeren in de wijkaccommodatie “Het Trefpunt”.
Met deze maatregelen verwacht de stichting Wijk Accommodaties Roermond de accommodaties volledig bij de tijd te hebben en daardoor nog meer multifunctioneel inzetbaar te laten zijn.