Als Stichting Wijkaccommodaties Roermond (SWAR) nemen we de gezondheid van jou als gebruiker en van onze medewerkers zeer serieus.
De wijkaccommodaties zijn openbare gebouwen met vitale functies voor de inwoners van Roermond. Burgers moeten met hulpvragen en zorgvragen terecht kunnen.
Kwetsbare groepen kunnen gebruik blijven maken van de wijkaccommodaties. Daarvoor blijven de openbare gebouwen geopend. Dit geldt voor De Donderie, De Velderie, De Vlonder en Het Trefpunt.
SWAR behoudt zich het recht voor per reservering te bezien of deze verantwoord is.
Het nuttigen van etenswaren of dranken in de gebouwen is strikt verboden.
De maatregel is vooralsnog van kracht tot 19 januari 2021.
De horecavoorzieningen zijn tot 19 januari 2021 gesloten.