Beste huurders,

In aansluiting op de persconferentie van 12.01.2021 blijft de huidige situatie ongewijzgd, zoals reeds in het bericht van 16.12.2020 is medegedeeld.