Geachte huurders,
 
Naar aanleiding van de afgelopen maandag afgekondigde lockdown, hebben wij vragen gekregen over wat nog wel en wat niet in de SWAR-accommodaties georganiseerd mag worden. Met dit bericht willen wij hierover duidelijkheid verschaffen.
 
In principe zijn de SWAR-accommodaties gesloten voor alle flexibele verhuur.
 
Uitzondering wordt gemaakt voor personen uit kwetsbare groepen zoals senioren, gehandicapten en mensen met psychische en / of mentale problemen. Voor deze mensen mogen kleinschalige zorg-gerelateerde activiteiten nog georganiseerd worden. Denk hierbij aan gesprek-activiteiten of een hulpgroep. De namen van begeleiders en deelnemers dienen minimaal een dag vooraf per e-mail (info@swarroermond.nl) aan ons doorgegeven te worden.
 
Ook activiteiten van professionele zorgaanbieders (dagbesteding, behandelgroepen, enz.) mogen nog georganiseerd worden en bijeenkomsten van de bij ons bekende geloofsgenootschappen. Wij adviseren op dit moment echter zeer terughoudend te zijn met het samenbrengen van mensen.
 
Aanvullend:
Het corona-protocol dient strikt nageleefd te worden.
Maximaal 30 personen per ruimte.
Eten en / of drinken in de ruimtes is niet toegestaan.
Vaste huurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid.