Coronaprotocol SWAR

Inleiding

Met de uitbraak van Corona is er voor Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR) een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Onderstaande richtlijnen, zoals door het bestuur van SWAR vastgesteld, worden door alle huurders (vast en flexibel) bij betreden van een accommodatie automatisch voor gezien en akkoord verklaard.

Alleen samen kunnen we zorgen voor veilige wijkaccommodaties.

1 Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s De richtlijnen van het RIVM zijn het uitgangspunt en kunnen tussentijds worden aangepast.
* Tussen volwassenen moet minimaal 1,5 meter afstand bewaard worden.
* Er is (dus) geen fysiek contact tussen huurders en beheerders.
* Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
* SWAR meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) onder de medewerkers en vrijwilligers heeft.  
2 Thuisblijfregels SWAR past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Dit betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
* Corona(-gerelateerde klachten).
* Verkoudheid.
* Niezen.
* Hoesten.
* Keelpijn.
* Moeilijk ademen.
* Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in jouw huishouden thuis.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.  
3 Fysiek contact * Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
* Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 sec.
* Er worden geen handen geschud.
* Hoesten/niezen in de elleboog.
* Niet aan je gezicht zitten.    
4 Hygiëne-maatregelen SWAR draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
* Hygiëne maatregelen hangen bij alle ingangen van de accommodaties.
* Desinfecterende handalcoholgel, papieren handdoekjes, afvalbak en handwasinstructies is aanwezig bij alle entrees en geopende toiletgroepen.
* Gebruikers dienen regelmatig hun handen te wassen.
* De Assistent Beheerder(s) zijn verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van en controle op deze hygiënemaatregelen voor zover het algemene ruimtes en flexibele verhuur betreft.
* Desinfecterende oppervlaktespray is in het bezit van de Assistent Beheerders.
* Vaste huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op deze hygiënemaatregelen voor zover het de eigen ruimtes betreft.
* Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de vaste huurder zelf een coronaverantwoordelijke aan.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
* SWAR draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
* Personeelsleden dragen standaard géén persoonlijke beschermingsmiddelen.
* In geval van een calamiteit zijn er voor medewerkers mondkap en handschoenen beschikbaar.  
5 Hygiëneregeling gebruiksmiddelen Gebruiksmaterialen,  speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Dat gebeurt door:
* De Assistent Beheerders voor wat betreft de algemene ruimtes.
* De vaste huurders voor wat betreft de eigen ruimtes.
* Contactpunten worden schoon gemaakt direct nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan deur- en lichtknoppen, (display) koffiemachines en andere contactoppervlakten.
* Voorwerpen (pennen, gereedschap e.d.) worden niet uitgewisseld.  
6 Frequente schoonmaak Frequente schoonmaak houdt het volgende in:
* Direct na gebruik intensieve schoonmaak van de gebruikte ruimtes, inclusief alle toiletgroepen.
* Drie keer in de week schoonmaak van de publieke ruimtes.
* Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakken worden bij verhuur vijf keer per dag schoongemaakt.  
7 Toiletruimtes * In elke toiletruimte is steeds slechts één persoon aanwezig. Gebruik hiervoor de vrij/bezet-bordjes.  
8 In de accommodaties * De beschikbare openbare ruimtes (entrees en gangen) in de accommodaties dienen optimaal benut te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers en medewerkers gecreëerd wordt.
* In de inrichting van de verschillende ruimtes wordt door de Assistent Beheerders altijd rekening gehouden met anderhalve meter ruimte tussen de stoelen. Verander de inrichting niet.
* Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte.  
9 Buitenruimtes * Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
* Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voor- en / of achterzijde van de accommodaties.  
10 Looproutes * SWAR hanteert geen looproutes. Houd rekening met elkaar!
* In pantry’s mag steeds maar één persoon tegelijk aanwezig zijn.
* In de gangen, centrale ruimtes, keukens en pantry’s geldt dat uitgaand verkeer voorrang heeft op ingaand verkeer.  
12 Horeca * De horecavoorzieningen zijn gesloten, eten en drinken in gehuurde ruimtes is niet toegestaan.
13 Wegstuurbeleid Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon de toegang tot de accommodatie onmiddellijk ontzegd.  
14 Kapstokken en jassen Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. De kapstokken mogen niet worden gebruikt.